Yomawari: Midnight Shadows 1-4

posted on 10 Nov 2017 22:55 by pak-capcom

Yomawari: Midnight Shadows # EP.1: เพี่อนรักกับดอกไม้ไฟยามค่ำคืนที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=ruuqpvVhcQw

 

 

Yomawari: Midnight Shadows # EP.2: คืนแห่งความเหงา ที่มีเเต่เลือด

 https://youtu.be/5oqUa14ff9M

 

 

Yomawari: Midnight Shadows # EP.3: กระจกอาถรรพ์กับบ้านผีดุ

 https://youtu.be/J6B7MeZZlWQ

 

Yomawari: Midnight Shadows # EP.4: ฉันเหงาเหลือเกิน

 https://youtu.be/7e-0gEOfJD8

 

edit @ 10 Nov 2017 22:57:26 by capcom

edit @ 10 Nov 2017 23:01:55 by capcom

Comment

Comment:

Tweet